Villkor

1. Villkor

Genom att använda denna webbplats godkänner du att du är bunden av denna webbplatsens villkor, alla tillämpliga lagar och regler samt att du samtycker till att du är ansvarig för att du följer gällande lagar. Du är förbjuden att använda eller komma åt denna webbplatsen om du inte samtycker till alla villkor. Materialet på denna webbplats skyddas av gällande upphovs- och varumärkesrätt.

2. Användarlicens

 1. Tillstånd beviljas för att temporärt ladda ned en kopia av materialet (information eller programvara) på VENUS PUZZLE s.r.o:s webbplats för endast personlig, icke-kommersiell, övergående visning. Detta beviljande av en licens, är inte en överföring av upphovs- eller varumärkesrätten och enligt denna licens får du inte:

  1. modifiera eller kopiera materialet;
  2. Använda materialet för kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka att dekompilera eller baklängesrekonstruera någon programvara på VENUS PUZZLE s.r.o:s webbplats;
  4. avlägsna upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
  5. Överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialet till någon annan server.
 2. Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas närsomhelst av VENUS PUZZLE s.r.o. I händelse av att licensen sägs upp eller om du avslutar din visning av dessa material, måste du förstöra allt nedladdade material som du har i din ägo, både i elektronisk form men även i tryckt form.

3. Friskrivningsklausul

Materialet på VENUS PUZZLE s.r.o:s webbplats, tillhandahålls ”i befintligt skick” VENUS PUZZLE s.r.o. lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda och avstår härmed och avsäger sig alla andra garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier eller villkor för säljbarheten vid återförsäljning, lämplighet för ett visst syfte, eller brott mot icke-överträdelse av immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar inte VENUS PUZZLE s.r.o eller lämnar några upplysningar om noggrannheten, sannolikheten eller tillförlitligheten av materialet på dess webbplats eller som på annat sätt är relaterat till sådant material eller på andra webbplatser som länkar till denna webbplats.

4. Ansvarsbegränsningar

Under inga omständigheter ska VENUS PUZZLE s.r.o eller dess leverantörer ansvara för eventuella skador (inklusive, men inte begränsat till skador för förlust av data, vinst eller på grund av verksamhetsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmåga att använda material på VENUS PUZZLE s.r.o:s webbplats, även då VENUS PUZZLE s.r.o. eller en auktoriserad representant för VENUS PUZZLE s.r.o har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller uppkomna skador, gäller kanske inte dessa begränsningar för dig.

5. Revidering och Errata

Materialet som visas på VENUS PUZZLE s.r.o:s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. VENUS PUZZLE s.r.o garanterar inte att något material på dess webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. VENUS PUZZLE s.r.o får närsomhelst göra ändringar i materialet på dess webbplats, utan att på förhand meddela om ändringen. VENUS PUZZLE s.r.o åtar sig emellertid inte att att uppdatera materialet.

6. Länkar

VENUS PUZZLE s.r.o har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats, och är inte ansvarig för innehållet på sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte VENUS PUZZLE s.r.o:s godkännande av webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats, görs på användarens egen risk.

7. Upphovsrätt av bilder

Kunder måste acceptera att vi inte kan återskapa och använda upphovsrättsskyddade bilder på gåvor, tryck eller återställa/lägga till effekter på dessa, oavsett om de levereras elektroniskt eller per post. Vanligtvis tillhör upphovsrätten fotografen vid professionellt fotograferade fotografier och kan endast återskapas med dennes tillstånd, vilket oftast kräver att man betalar en avgift. Olaglig reproduktion kan leda till att fotografen vidtar rättsliga åtgärder. Genom att skicka in fotografier till oss för återställning eller reproduktion som fotogåvor, bekräftar du att inget intrång i upphovsrätt görs. Vi kommer inte att vara ansvariga för dig eller tredje part vid sådant intrång av upphovsrätt, även i sådana tillfällen där förlusten eller skadan var förutsägbar av, eller möjligtvis blev uppmärksammad av Venus Puzzle.

Du kommer att vara ansvarig för eventuella upphovsrättskrav som uppkommer.

8. Ändring av användarvillkoren

VENUS PUZZLE s.r.o får när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan att på förhand meddela om ändringen. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkoren.

9. Gällande rätt

Alla krav som hänför sig till VENUS PUZZLE s.r.o:s webbplats ska regleras av EU:s och Slovakiens lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Allmänna regler och villkor tillämpas vid användning av en webbplats.

10. Frakt och tull

Mottagaren ansvarar alltid för tull- och skattavgifter. Mottagaren kan vara föremål för tullavgifter eller importskatter, som tas ut när en försändelse anländer i ditt land. Enligt vår erfarenhet, tas inga skatter eller tullavgifter ut vid import av ”pussel tillverkat av kartong” till Europa, USA eller Kanada. Tilläggsavgifter för tullklarering måste betalas av kunden, eftersom att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter. Tullpolitiken varierar mycket från land till land och du bör kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare information.